Cael Test (Canadian Academic English Language Assessment)

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการศึกษาต่อในประเทศแคนาดา ระดับมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย และสำหรับผู้ต้องการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อไปเรียนต่อที่แคนาดา รับรองโดยสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยระดับท็อปเท็นกว่า 100 แห่ง (คลิ๊กดูรายชื่อสถาบันได้ที่ www.cael.ca)

การสอบจะมีทั้ง  Speaking,  Reading,  Listening  และ  Writing Essays  สอบข้อเขียนใช้เวลา  2  ชั่วโมงครึ่ง  และ  Recorded  สอบ  Speaking  จากคำสั่งใน CD  ซึ่งการสอบ  Cael Test  นี้  เน้นบรรยากาศในสถานศึกษาที่แคนาดาเหมือนจริง  ทำให้ผู้สอบไม่เครียด  ให้ความสบายใจทั้งนักเรียน  นักศึกษาที่มาสอบ  และต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  "ความยากง่ายระดับปานกลาง"  มาตรฐานการสอบที่เชื่อมั่นได้ในคุณภาพของประเทศแคนาดา  และ  Carleton University  ศูนย์ใหญ่ของการสอบที่เมืองหลวง  Ottawa  ของประเทศแคนาดา