SuccessCanada.org

 

 

ติดต่อไปบรรยายนอกสถานที่ เกี่ยวกับการศึกษาแคนาดา ตามสถาบัน, โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย หรือ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้สนใจ สามารถนัดหมายแนะแนว เกี่ยวกับการศึกษาทุกระดับ ในประเทศแคนาดา รวมทั้ง ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ การเดินทางไปแคนาดา และ บริการแนะแนว counseling นอกสถานที่ ตามร้านกาแฟที่สะดวกในเขตกรุงเทพได้ที่
successcanada77@outlook.com
Line: SuccessCanada หรือ
โทร. 085-071-7070, 084-077-0707