ทำไมเลือกศึกษาที่ประเทศแคนาดา

 

ปัจจุบัน มีนักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา เป็นจำนวนเกือบ 1,700 คนต่อปี โดยหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท และตรี ก็ยังคงเป็นหลักสูตรยอดนิยม ในกลุ่มนักศึกษา รองมาก็คือหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรมัธยมศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับพื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะเข้าเรียนต่อในหลักสูตรใด หรือการศึกษาระดับใดๆ ก็ตาม นักศึกษาต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถจะวัดผลได้โดยการสอบ TOEFL, IELTS หรือ CAEL (เป็นการทดสอบของแคนาดาโดยเฉพาะ) CAEL TEST เป็นที่ยอมรับของสถาบันในประเทศแคนาดาเกือบทุกแห่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cael.ca สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ CAEL ติดต่อได้ที่ successcanada77@gmail.com  โทร. 084-077-0707

 

เหตุผลหลักที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่แคนาดา

  • สถาบันในแคนาดาล้วนแต่เป็นสถาบันชั้นแนวหน้า ที่รองรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก
  • มหาวิทยาลัยในแคนาดาที่มีเกือบ 100 แห่ง ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่า มีมาตรฐานการศึกษาสูง
  • มหาวิทยาลัยในแคนาดาเกือบทุกมหาวิทยาลัย เป็นของรัฐบาล ได้รับการรับรองวิทยฐานะขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงาน ก.พ.
  • แคนาดา มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านความเป็นผู้นำเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมีผลให้เชื่อกันว่า หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของแคนาดา มีความทันสมัยมากที่สุด
  • ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา และค่าครองชีพของแคนาดามีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาในประเทศอื่นๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนทุกสถาบันในแคนาดา
  • หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากประเทศแคนาดา จะมีสิทธิในการสมัครขอพำนักต่อ เพื่อทำงานได้ เป็นเวลา 3 ปีเต็ม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติ ทางด้านประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา ก่อนที่จะกลับมาหางานประจำในประเทศไทยได้

 

มาตรฐานการศึกษายอดเยี่ยม
แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้นหนึ่ง แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการศึกษา มากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม G - 8 และเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่เป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (โออีซีดี) ปริญญาจากมหาวิทยาลัยในแคนาดา เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของแคนาดา มักจะประสบความสำเร็จ และมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

 

ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่าย ถูกอย่างเหลือเชื่อ (1 CAD = 30 บาท) และถูกจัดเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลก
จากผลการสำรวจหลายปีที่ผ่านมาขององค์การสหประชาชาติพบว่า แคนาดาเป็นประเทศที่น่าอยู่ เหมาะแก่การดำรงชีพมากที่สุดในโลก การสำรวจนี้ได้ประเมินคุณภาพชีวิตใน 174 ประเทศ และใช้องค์ประกอบชี้บ่งมากกว่า 200 อย่าง แคนาดาได้ถูกจัดอยู่ในอันดับสูงในด้านการศึกษา และระดับอายุเฉลี่ยสูง (โดยใช้ระบบสุขอนามัยมาตรฐานเป็นเกณฑ์) มีอัตราอาชญากรรม และการก่อความรุนแรงในระดับต่ำ ตัวอย่างเช่น เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา คือ แวนคูเวอร์ (Vancouver) โตรอนโต (Toronto) และมอนทรีออล (Montreal) ถูกจัดให้เป็นเมืองติดอันดับโลกที่มีความน่าอยู่ เหมาะกับการทำงาน มีความสะอาด ปลอดภัย มีอิสระในการทำกิจกรรมของแต่ละวัฒนธรรม ที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป

 

มาตรฐานคุณภาพชีวิตสูง
ชาวแคนาดามีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโลก

 

สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น
แคนาดาเป็นประเทศที่ประกอบด้วยฝรั่งผิวขาวและชนชาติเอเชีย จึงมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและนโยบายส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศ วยงามที่สุดของโลก

ประชากรจากเกือบทุกเชื้อสายทั่วโลกอาศัยอยู่ในแคนาดา จึงเป็นผลให้แคนาดา มีอาหารของชนหลายเชื้อชาติ และกิจกรรมสันทนาการของชนชาติ จากวัฒนธรรมที่หลากหลายนั้นๆ นอกจากนี้ มีสโมสร กลุ่มย่อย และสมาคมของประชากร จากหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งสามารถเข้าร่วมได้อย่างง่ายๆ อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่สถานศึกษา สามารถช่วยเหลือนักศึกษาให้เข้าไปรู้จัก และเข้าร่วมกับกลุ่มประชากรเหล่านี้ได้

ในย่านใจกลางเมืองใหญ่ๆ ทุกแห่งมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ห้องแสดงภาพ และพิพิธภัณฑ์มากมาย นอกจากนี้เมืองต่างๆ ในแคนาดายังมีสวนสาธารณะ สวนดอกไม้ และชายหาดสาธารณะ พร้อมทั้งกีฬา และสันทนาการชั้นเยี่ยมอีกด้วย

 

สภาพแวดล้อมที่สวยงาม
นักศึกษาที่มาศึกษา ณ ประเทศแคนาดา จะพบกับสภาพแวดล้อมที่สวยที่สุด และคงความงดงามตามธรรมชาติได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แคนาดายังเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย และมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เริ่มจากชายฝั่งที่เขียวขจีของมณฑลบริติช โคลัมเบีย (B.C.) เทือกเขาร็อคกี้ขนาดใหญ่ที่มณฑลอัลเบอร์ต้า (Alberta) ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ของทุ่งหญ้าแพร์รี่ จนถึง “ดินแดนแห่งน้ำตาลเมเปิ้ล” ที่ทะเลสาบทั้ง 5 และเซนต์ ลอเรนซ์ ไปจนถึงแถบเชิงเขา และชายฝั่งอันงดงามของมณฑลในแถบฝั่งแอตแลนติค

 

สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการศึกษา
แคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องของความปลอดภัย มีความสงบสุขในสังคม มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมาก และยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นศกที่ 1990 จากผลการรายงานจากกรมตำรวจในปี 2005 ถึงอัตราการก่ออาชญากรรมของชาวแคนาดา ลดลง 5% เป็นเวลา 15 ปีติดต่อกันมา ซึ่งแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาให้การดูแลอย่างเข้มงวด โดยไม่มีการอนุญาตในการพกพาอาวุธแต่อย่างใด

 

ทำงานได้ 3 ปีเต็ม หลังจากเรียนจบปริญญาตรี, โท, เอก และทำงานนอกสถาบันได้ ระหว่างศึกษาในประเทศแห่งเทคโนโลยีชั้นสูง
แคนาดาเป็นผู้นำทางด้านต่างชาติในด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมีชื่อเสียงทั่วโลกในด้านต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การคมนาคม วิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบิน การคมนาคมชุมชน ไมโครอีเล็คทรอนิกส์ นาโนเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซอฟท์แวร์ระดับสูง กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานนิวเคลียร์ เลเซอร์ และออฟโตอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์กายภาพ และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 

ประเทศที่ใช้ 2 ภาษา
แคนาดาเป็นประเทศที่มีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82) ของชาวแคนาดาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาศัยอยู่ที่ควิเบค (Quebec) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ แต่ชุมชนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็มีอยู่ทั่วไปในประเทศ

โดยทั่วไปแล้ว คาดว่ามีประชากรทั่วโลก 800 ล้านคนที่พูดภาษาอังกฤษและ 250 ล้านคนที่ พูดภาษาฝรั่งเศส โดยเหตุที่แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ 2 ภาษา แคนาดาจึงให้การอบรมการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก (ESL) และการใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ 2 (FSL) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือทั้ง 2 ภาษา

 

ภาษาอังกฤษสำเนียงแท้จริง (Neutral Accent)
ภาษาอังกฤษ สำเนียงเป็นกลาง ไม่เพี้ยน และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นสำเนียงที่ถูกต้องในยุคโลกาภิวัฒน์นี้